Η εφεύρεση της 3δ εκτύπωσης (3d printing) μειώνει τον χρόνο παραγωγής της πρώτης έκδοσης ενός προϊόντος και μας απελευθερώνει από ποικίλα εμπόδια τα οποία συναντάμε στις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να τυπώσουμε σύνθετα γεωμετρικά σχήματα και να συμπλέξουμε μέρη χωρίς κάποιο δεσμό. Είναι επίσης δυνατόν να παραγάγουμε μοναδικά αντικείμενα, σε μικρές ποσότητες, με χαμηλό κόστος και γρήγορη διανομή. Αυτή η τεχνολογία  συμβάλλει επίσης στη μείωση της απώλειας υλικού κατά την παραγωγή.

Η 3δ εκτύπωση έχει νόημα για την κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με πολύπλοκα σχέδια, αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματική για την παραγωγή απλών προϊόντων που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες, όπως τα καθίσματα γηπέδου ή τα δοχεία απορριμμάτων.

Stripe1

Καινοτομίες στον Σχεδιασμό

  • Επιταχύνεται ο κύκλος σχεδιασμού, παραγωγής και ελέγχου επιτρέποντας στον σχεδιαστή να αξιολογήσει άμεσα τη βιωσιμότητα ενός προϊόντος και να ενσωματώσει αλλαγές σχεδιασμού όπου τυχόν απαιτούνται.
  • Η δυνατότητα να τροποποιήσει κανείς ένα σχέδιο σε απευθείας σύνδεση και αμέσως να δημιουργήσει το αντικείμενο -χωρίς σπατάλη χύτευσης ή διάτρησης- καθιστά την προσθετική κατασκευή έναν οικονομικό τρόπο για τη δημιουργία μεμονωμένων αντικειμένων, μικρών παρτίδων, και, ενδεχομένως, προϊόντων μαζικής παραγωγής.
  • Η προσθετική κατασκευή εξαλείφει τους περιορισμούς των παραδοσιακών μεθόδων σχεδιασμού κατά την κατασκευή. Καθιστά δυνατή τη δημιουργία αντικειμένων που προηγουμένως θεωρούνταν πάρα πολύ περίπλοκη και επιταχύνει πολύ τον τελικό σχεδιασμό του προϊόντος.
  • Μεταμορφώνεται η σχέση σχεδιαστών και καταναλωτών.

Εξοικονόμηση Ενέργειας, Κόστους

  • Η προσθετική κατασκευή απαιτεί λιγότερο υλικό από τις «αφαιρετικές» μεθόδους κατασκευής, όπως η κατεργασία ή η χαρακτική.
  • Παράγονται λιγότερα απόβλητα: Χτίζοντας αντικείμενα σε αλλεπάλληλες στρώσεις, αντί των παραδοσιακών μεθόδων κατεργασίας όπου αποκόπτεται το υλικό, μειώνονται οι ανάγκες και το κόστος των υλικών μέχρι 90%.
  • Επιτυγχάνεται χαμηλότερη ενεργειακή ένταση: Αυτές οι τεχνικές εξοικονομούν ενέργεια με την εξάλειψη των σταδίων παραγωγής, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά λιγότερο υλικό, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων, και την παραγωγή ελαφρύτερων προϊόντων.

Άμεση Διάθεση στην Αγορά

  • Μειώνεται ο χρόνος διάθεσης του προϊόντος στην αγορά: Τα αντικείμενα μπορούν να κατασκευαστούν μόλις δημιουργείται η τρισδιάστατη ψηφιακή περιγραφή (σχέδιο), εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για ακριβές και χρονοβόρο εργαλειακό εξοπλισμό και κατασκευή πρωτοτύπου.
  • Εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία: Οι τεχνικές της προσθετικής τεχνολογίας επιτρέπουν την ταχεία αντίδραση στις αγορές και δημιουργούν νέες δυνατότητες παραγωγής εκτός των εργοστασίων, όπως κινητές μονάδες που μπορούν να τοποθετηθούν κοντά στην πηγή των τοπικών υλικών.
  • Με την 3δ εκτύπωση, δεν είναι πλέον απαραίτητη η δημιουργία σύνθετων γραμμών παραγωγής πριν ξεκινήσει η παραγωγή.

Σχολιάστε