1. Αντικείμενο για Ψηφιοποίηση

Η τρισδιάστατη σάρωση είναι το αντίστροφο της τρισδιάστατης εκτύπωσης, αφού με την πρώτη δημιουργούμε ψηφιακά μοντέλα με βάση πραγματικά αντικείμενα, ενώ με τη δεύτερη κατασκευάζουμε αντικείμενα βάσει ψηφιακών μοντέλων.

Η τρισδιάστατη σάρωση μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους αντικείμενα και να συνδυαστεί με τις υπηρεσίες σχεδίασης ή/και τρισδιάστατης εκτύπωσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

3d scanning promo picture 1

2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα, περιγράψτε συνοπτικά την εργασία τρισδιάστατης σάρωσης που επιθυμείτε και επισυνάψτε φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία του προς σάρωση αντικειμένου.

Για επισύναψη περισσότερων του ενός αρχείων θα πρέπει να τα συμπιέσετε σε ένα αρχείο της μορφής .zip ή .rar.

Κατόπιν επιλέξτε τον χώρο στον οποίο επιθυμείτε να γίνει η σάρωση καθώς και την ημερομηνία και ώρα που προτιμάτε.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι τρεις: να φέρετε το αντικείμενο στην έδρα μας, να μεταφέρουμε τον εξοπλισμό ώστε η σάρωση να πραγματοποιηθεί σε δικό σας χώρο (περιλαμβάνει έξτρα χρέωση και προς το παρόν εξυπηρετείται μόνο η περιοχή της Θεσσαλονίκης) ή να συσκευάσετε και να στείλετε το αντικείμενο στην έδρα μας.

Με βάση τα παραπάνω θα υπολογίσουμε το κόστος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε και εφόσον το επιθυμείτε να οριστικοποιήσουμε το ραντεβού ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

3d scanning promo picture 2

3. Σάρωση Αντικειμένου

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους σάρωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας.

Για μικρά αντικείμενα χρησιμοποιούμε επιτραπέζιο σαρωτή laser ο οποίος επιτυγχάνει μεγάλη ακρίβεια και καλή απόδοση χρωμάτων.

Για μεγαλύτερα αντικείμενα εφαρμόζουμε φωτογραμμετρικές μεθόδους, οι οποίες περιλαμβάνουν φωτογράφιση του αντικειμένου από πολλές διαφορετικές γωνίες και στη συνέχεια μετατροπή των φωτογραφιών σε 3D μοντέλο μέσω ειδικού λογισμικού.

3d scanning promo picture 3

4. Επεξεργασία 3D μοντέλου

Τα 3D μοντέλα που εξάγονται από τη σάρωση, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί, απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να διορθωθούν τυχόν ατέλειες στη γεωμετρία ή/και στην υφή.

Στο στάδιο αυτό μπορούν να πραγματοποιηθούν και σχεδιαστικές τροποποιήσεις του μοντέλου ανάλογα με τις ανάγκες σας.

3d scanning promo picture 4

5. Αποστολή ή Παραλαβή από την έδρα μας

Μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης και της επεξεργασίας, πραγματοποιείται έλεγχος ποιότητας κατά τον οποίο γίνεται σύγκριση του ψηφιακού μοντέλου με το αρχικό αντικείμενο.

Το τρισδιάστατο μοντέλο σας είναι πλέον έτοιμο και το εξάγουμε στις μορφές αρχείων που επιθυμείτε, ώστε να είναι έτοιμο για 3D εκτύπωση, για χρήση σε κάποιο λογισμικό σχεδίασης κλπ.

Τα αρχεία του 3D μοντέλου μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά ή να παραδοθούν σε ψηφιακό μέσο, ενώ το αντικείμενο που ψηφιοποιήθηκε μπορείτε να το παραλάβετε από την έδρα μας ή να το αποστείλουμε στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.

3d scanning promo picture 5

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεπτομέρειες υπηρεσίας

Φωτογραφίες, σκίτσα, βίντεο κλπ, αν υπάρχουν. Αποδεκτοί τύποι αρχείου: bmp, gif, jpg, jpeg, kff, png, mpg, mpeg, mp2, m2v, mp4, mov, 3dp, 3ds, 3dm, dxf, dwg, ply, skp, stl, obj ή zip/rar αν επιθυμείτε να επισυνάψετε περισσότερα από ένα αρχεία.

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.