5 Κρίσιμα Στοιχεία στη Σχεδίαση για 3d Εκτύπωση

Είναι γνωστό ότι στη σχεδίαση 3d μοντέλων, όπως και στην 3d εκτύπωση, δεν υπάρχει κάποια καθορισμένη προσέγγιση που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Ο καθένας χρησιμοποιεί διαφορετικό λογισμικό σχεδίασης, εκτυπώνει σε διαφορετικά υλικά, με διαφορετικούς εκτυπωτές και διαφορετικές τεχνολογίες εκτύπωσης. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια στοιχεία που απαιτούν προσοχή σε κάθε περίπτωση και αναλύονται παρακάτω: […]