Πώς δουλεύει ο τρισδιάστατος εκτυπωτής; (3d printer)

Stripe2

Η τεχνολογία της προσθετικής κατασκευής εφαρμόζεται σε εκτυπωτές με διάφορα μεγέθη και σχήματα· ανεξάρτητα όμως από το είδος του 3δ εκτυπωτή ή από το υλικό που χρησιμοποιείται, η διαδικασία της 3δ εκτύπωσης ακολουθεί τα ίδια βασικά βήματα. Ξεκινά με τη δημιουργία ενός 3δ σχεδίου από το αντικείμενο που θέλει κανείς να εκτυπώσει, χρησιμοποιώντας ψηφιακό λογισμικό CAD […]