Προβολή του έργου σας
Οι δημιουργίες σας αποτυπώνουν το ταλέντο και τις ικανότητες σας. Μέσω της πλατφόρμας μπορείτε να τις προβάλλετε και να τις διαθέτετε ώστε το έργο σας να γίνει ευρύτερα γνωστό.

Ελευθερία επιλογών
Πιστεύουμε ότι η ελευθερία επιλογών είναι ζωτικής σημασίας για έναν δημιουργό. Γι” αυτό αφήνουμε σε εσάς να επιλέξετε τη μορφή διάθεσης του δημιουργήματος σας (ως ψηφιακό μοντέλο, ως εκτυπωμένο αντικείμενο ή και τα δύο) και τον τρόπο διάθεσής του (δωρεάν ή έναντι αμοιβής που εσείς ορίζετε).

Πρόσβαση στην αγορά
Σας δίνεται η δυνατότητα να διαθέσετε άμεσα τις δημιουργίες σας σε μία συνεχώς διευρυνόμενη αγορά και να αλληλεπιδράσετε με το κοινό και τους άλλους δημιουργούς, λαμβάνοντας συνεχή ανατροφοδότηση που σας επιτρέπει να βελτιώσετε το έργο σας.

publish your model promo picture 1

Λιγότερα διαδικαστικά = Περισσότερη δημιουργικότητα
Η JustMakeIt φροντίζει για την κατασκευή, τη συσκευασία, τη διεκπεραίωση παραγγελιών και πληρωμών, την αποστολή προϊόντων, την εξυπηρέτηση πελατών κλπ. Απαλλαγμένοι από τα διαδικαστικά μπορείτε απερίσπαστοι να ασχοληθείτε μόνο με τις δημιουργίες σας.

Χωρίς κανένα κόστος
Δεν αναλαμβάνετε κανένα ρίσκο, αφού δεν απαιτείται καμία δαπάνη για να ξεκινήσετε να διαθέτετε τις δημιουργίες σας. Τα αντικείμενα κατασκευάζονται κάθε φορά που παραγγέλνονται και εσείς λαμβάνετε την αντίστοιχη αμοιβή.

Πηγή εσόδων
Κάθε φορά που πωλείται μία δημιουργία σας πιστώνεται στην καρτέλα σας η αμοιβή που έχετε ορίσει και μία φορά το μήνα το χρηματικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί μεταφέρετε στον λογαριασμό που επιθυμείτε.

publish your model promo picture 2

1. Στοιχεία δημιουργού

Η δημοσίευση του δημιουργήματός σας είναι εύκολη.

Αρχικά συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιούνται οι καταβολές των αμοιβών και να εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με την ιδιότητα του δημιουργού.

Tα πεδία με δύο αστερίσκους (**) δεν απαιτείται να συμπληρωθούν σε περίπτωση που το μοντέλο διατίθεται δωρεάν, αφού δεν θα καταβάλλονται αμοιβές και δεν θα εκδίδονται παραστατικά.

publish your model promo picture 3

2. Στοιχεία προϊόντος

Στη συνέχεια ανεβάζετε τα αρχεία του δημιουργήματος σας, τα οποία προηγουμένως θα πρέπει να έχετε συμπιέσει σε ένα αρχείο της μορφής .zip ή .rar.

Ακολουθούν ορισμένα γενικά στοιχεία σχετικά με τη δημοσίευση του δημιουργήματός σας και η επιλογή της μορφής με την οποία θα διατίθεται.

Για τη διάθεση ως ψηφιακό μοντέλο θα πρέπει επιπλέον να ορίσετε την αμοιβή που θα λαμβάνετε κάθε φορά που ένας χρήστης πραγματοποιεί λήψη του και να επιλέξετε το είδος της άδειας χρήσης που θα το διέπει.

Για τη διάθεση ως εκτυπωμένο αντικείμενο θα πρέπει να επιλέξετε τα υλικά και τα μεγέθη που επιθυμείτε να είναι διαθέσιμα.

Μπορούν να υπάρχουν έως και τρία διαφορετικά διαθέσιμα μεγέθη, τα οποία θα πρέπει να ορίσετε σε συνάρτηση με το μέγεθος του 3D μοντέλου.

Τέλος θα πρέπει να ορίσετε την αμοιβή που θα λαμβάνετε για κάθε παραγγελία εκτύπωσης.

Μπορείτε να ορίσετε την αμοιβή σας είτε ως συγκεκριμένο ποσό είτε ως ποσοστό επί της τιμής πώλησης.

publish your model promo picture 4

3. Δημοσίευση δημιουργήματος

Μετά την υποβολή της φόρμας δημοσίευσης, ελέγχουμε εάν το μοντέλο είναι εκτυπώσιμο στα υλικά που επιλέχθηκαν, σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούμε δοκιμαστικές εκτυπώσεις και διαμορφώνουμε την τιμή πώλησης με βάση το κόστος κατασκευής και διαχείρισης, την αμοιβή του δημιουργού και τις λοιπές επιβαρύνσεις (φορολογικές και άλλες).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές δημιουργών και τη διαμόρφωση της τελικής τιμής πώλησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στη συνέχεια το μοντέλο δημοσιεύεται στην πλατφόρμα και είναι πλέον διαθέσιμο για τους χρήστες.

Μπορείτε να το διαδώσετε δημοσιεύοντας links των σελίδων των δημιουργημάτων σας προκειμένου να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Μην ξεχνάτε να ελέγχετε την πορεία των πωλήσεων σας από το ταμπλό διαχείρισης του λογαριασμού σας.

publish your model promo picture 5

Πρέπει να συνδεθείτε για να έχετε πρόσβαση στη φόρμα δημοσίευσης μοντέλου

Παρακαλούμε συνδεθείτε: εδώ